Tel     : 0909.0909.59
Email : anh@abi.vn
Web   : www.abi.vn
www.maychebiengo.vn


A.B.I 1
:
Khu phố Đông An, Phường Tân Đông Hiệp, Thị xã Dĩ An, Bình Dương

A.B.I 2 :Đồi 88 Thanh Cù, Nhuân Trạch, Lương Sơn, Hòa Bình

CNC

 

Liên hệ

 

Họ tên
Địa chỉ
Email
Điện thoại
Nội dung
 

      

                           


 

Design by G3

Copyright © 2005 -2007 Anh Binh Industries. All rights Reserved. Privacy policy