Tel     : 0909.0909.59
Email : anh@abi.vn
Web   : www.abi.vn
www.maychebiengo.vn


A.B.I 1
:
Khu phố Đông An, Phường Tân Đông Hiệp, Thị xã Dĩ An, Bình Dương

A.B.I 2 :Đồi 88 Thanh Cù, Nhuân Trạch, Lương Sơn, Hòa Bình

CNC

 

 

Máy veneer,KUPER- Đức

 

 
 

 

 

ĐƯỜNG ĐI ĐẾN KHO A.B.I BÌNH DƯƠNG
Khu phố
Đông An, Phường Tân Đông Hiệp, Thị xã Dĩ An, Bình Dương

Kho ABI 2

 

ĐƯỜNG ĐI ĐẾN KHO A.B.I MIỀN BẮC
ĐỒI 88, THÔN THANH CÙ, XÃ NHUẬN TRẠCH, HUYỆN LƯƠNG SƠN, TỈNH HÒA BÌNH

 

 

 

Design by G3

Copyright © 2005 -2013 Anh Binh Industries. All rights Reserved. Privacy policy