Tel     : 0909.0909.59
Email : anh@abi.vn
Web   : www.abi.vn
www.maychebiengo.vn


A.B.I 1
:
Khu phố Đông An, Phường Tân Đông Hiệp, Thị xã Dĩ An, Bình Dương

A.B.I 2 :Đồi 88 Thanh Cù, Nhuân Trạch, Lương Sơn, Hòa Bình

CNC

 

 

Tel      :
Email :

 09.09.09.09.59
 anh@abi.vn

Fax            :
Web          :

08.62578718
www.abi.vn

www.maychebiengo.vn

 

Một số máy và dây chuyền
(chúng tôi sẽ nhập về khi có đặt hàng của Quý Khách)
 

 
 

 

Design by G3

Copyright © 2005 -2007 Anh Binh Industries. All rights Reserved. Privacy policy